Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

Παρακαλούμε πολύ δείτε προσεκτικά το ακόλουθο μήνυμα διότι αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρακτική άσκηση των φοιτητών που εκπονούν Πρακτική Ασκηση.

 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρακτικής Ασκησης πρέπει οι φοιτητές να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

Τα παραπάνω έντυπα τα κατεβάζετε απο τους αντίστοιχους συνδέσμους

Προκειμένου να μπορούν οι φοιτητές να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση και να ολοκληρώνονται επιτυχώς οι πληρωμές τους, αλλά και παράλληλα να είμαστε συμβατικά εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του προγράμματος της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητο να υπάρχουν και τα εξής στοιχεία:

  1. Δελτίο εισόδου
  1. Δελτίο εξόδου

Και τα δύο αυτά τα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά στο http://praktiki.uop.gr

Για τα παραπάνω, πέραν από την ύπαρξή τους “ηλεκτρονικά” στο σύστημα της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου πελοποννήσου υπάρχει η ανάγκη να υπάρχουν και σε έντυπη πρωτόπυπη μορφή, ενυπόγραφο από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Θα πρέπει τα έντυπα να τυπωθούν, να υπογραφούν από τους φοιτητές και να αποσταλλούν στο τμήμα μαζί με τυχόν έγγραφα που δεν έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα

Σας υπενθυμίζω οτι όσο πιο γρήγορα ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών απο όλους τους φοιτητές τόσο πιο γρήγορα θα γίνει και η πληρωμή τους.
Δυστυχώς πέρυσι το 2016 υπήρξαν περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης απο συγκεκριμένους φοιτητές που όμως είχαν σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει η πληρωμή όλων.

Η ταχυδρομική Διεύθυνση για αποστολή των δικαιολογητικών είναι:

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής
Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού
Γραφείο Πρακτικής Ασκησης Φοιτητών
Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών
Τ.Κ. 23100, Σπάρτη