Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

 

Σπάρτη, 6/12/2017

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Ι29 του Τμήματος (οδός Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη) ως εξής :

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 19/12/2017 Ώρα: 11.00 – 13.00
Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων 19/12/2017 Ώρα: 15.00 – 17.00
Βιολογία της Άσκησης 19/12/2017 Ώρα: 19.00 – 21.00

Οι υποψήφιοι για κατάταξη στο ΤΟΔΑ είναι οι εξής:

 

Α/Α ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
1 ΑΗ 736037
2 ΑΜ 338205
3 87187
4 268327018
5 256394023
6 256325026
7 ΑΗ 736919
8 ΑΕ 753443
9 288511012
10 ΑΕ 751508
11 ΑΒ 279644
12 ΑΗ 735265
13 287567017
14 ΑΝ 254673
15 ΑΕ 464430
16 ΑΖ 235761
17 Χ 904946
18 Σ 353861
19 ΑΚ 498634
20 1045370
21 ΑΖ 223668
22 ΑΜ 096288
23 270486021
24 272881036
25 ΑΒ 802104
26 ΑΚ 093365
27 ΑΖ 131718
28 Φ 267528
29 ΑΖ 722428
30 Χ 288811
31 Χ 903748
32 267597027
33 270840014
34 262443015
35 265668018
36 ΑΒ 398669
37 ΑΚ 681391
38 Φ 481387
39 264812026
40 Π 441726
41 ΑΜ 075719
42 ΑΕ 751504
43 ΑΖ 369853
44 ΑΗ 736609

Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τι υπόλοιπες ημέρες, υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να προσέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται η ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια, σημειώματα ή άλλα αντικείμενα.

Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.

Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανή.

Άννα Παπαστρατάκου

Γραμματέας ΤΟΔΑ