Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

Σας ενημερώνουμε ότι στην 59η συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία ελήφθη την 26/1/2018, αποφασίστηκαν τα εξής:
1.    Να εγγραφούν στο Τμήμα οι πιο κάτω συμμετέχοντες στις κατατακτήριες εξετάσεις 2017 – 2018 (κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης)

Α/Α Α.Δ.Τ. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιολογία της Άσκησης ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  Χ288811 17,75 18,5 16,5 52,75
  ΑΝ254673 17,5 17 11,5 46
  ΑΗ735265 14 17 15 46
  ΑΕ464430 16 18,5 11,5 46
  262443015 8,75 17,5 16 42,25
  Σ353861 16 14,5 10 40,5
  256394023 10 15,5 14,5 40
  ΑΜ075719 12 17 11 40
  Φ481387 12,5 15 12 39,5
  ΑΚ498634 11 17,5 10,5 39
  268327018 6,75 15,5 14,5 36,75
  87187 8 16 11,5 35,5
  Φ267528 9,75 15 10,5 35,25
  ΑΚ093365 7 16 11,5 34,5
  ΑΖ235761 10,5 14,5 9,5 34,5
  256325026 5 15,5 13,5 34

γ) στους κατατασσόμενους φοιτητές αναγνωρίζονται τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς κατά τις κατατακτήριες εξετάσεις ως εξής:

Α/Α Α.Δ.Τ. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιολογία της Άσκησης
 1. 1.
Χ288811 9,25 8,25
 1. 2.
ΑΝ254673 8,5 5,75
 1. 3.
ΑΗ735265 8,5 7,5
 1. 4.
ΑΕ464430 9,25 5,75
 1. 5.
262443015 8,75 8
 1. 6.
Σ353861 7,25 5
 1. 7.
256394023 7,75 7,25
 1. 8.
ΑΜ075719 8,5 5,5
 1. 9.
Φ481387 7,5 6
 1. 10.
ΑΚ498634 8,75 5,25
 1. 11.
268327018 7,75 7,25
 1. 12.
87187 8 5,75
 1. 13.
Φ267528 7,5 5,25
 1. 14.
ΑΚ093365 8 5,75
 1. 15.
ΑΖ235761 7,25 ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ
 1. 16.
256325026 7,75 6,75

2. Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ δεν αντιστοιχεί σε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών του ΤΟΔΑ και ως εκ τούτου οι κατατασσόμενοι δεν απαλλάσσονται από την εξέτασή του.

3. Οι κατατασσόμενοι υποχρεούνται να εξεταστούν σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

4. Ύστερα από αίτησή τους, και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΟΔΑ, μπορούν να απαλλαγούν από την εξέταση μαθημάτων, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών θα κριθεί ότι διδάχθηκαν πλήρως στο Τμήμα ή τη Σχολή προέλευσής τους.

 1. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι θα εγγραφούν στο δεύτερο (2ο) εξάμηνο σπουδών τους.
 2. Η περίοδος εγγραφής ξεκινάει την 20/2/2018 και λήγει την 28/2/2018.
 3. Για την εγγραφή θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά: α) αίτηση εγγραφής στο Τμήμα (διατίθεται από τη Γραμματεία), β) φωτοαντίγραφο δελτίου Ταυτότητας, γ) υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Τμήμα (διατίθεται από τη Γραμματεία), δ) δύο φωτογραφίες (μικρές έγχρωμες), ε) στατιστικό δελτίο (διατίθεται από τη Γραμματεία).

Κατά την πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία εγγραφής, οι κατατασσόμενοι φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την αναγνώριση των μαθημάτων, τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους. Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στο σύνδεσμο http://sportmanagement.uop.gr/index.php/katataktiries. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων είναι τα εξής:

 1. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων τμήματος προέλευσης του κατατασσόμενου φοιτητή
 2. Αντίγραφο Οδηγού Σπουδών τμήματος προέλευσης του κατατασσόμενου φοιτητή

Οι πιο κάτω αναγραφόμενοι υποψήφιοι δεν συμπλήρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία και δεν δύνανται να εγγραφούν στο Τμήμα ως κατατασσόμενοι:

Α/Α ΑΔΤ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων Βιολογία της Άσκησης ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
  ΑΖ131718 7 16,5 10 33,5
  ΑΖ223668 6 15,5 10 31,5
  1045370 10,5 08,5 11,5 30,5
  ΑΒ279644 7,25 11,5 10,5 29,25
  Χ904946 6,25 11,5 11 28,75
  ΑΕ753443 4,5 13,5 7,5 25,5
  287567017 3 12 10,5 25,5
  265668018 7,25 03,5 14 24,75
  288511012 2,5 05,5 16,5 24,5

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ