Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για σίτιση θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, σύμφωνα με την ανακοίνωση και τις οδηγίες που αναφέρονται στο  http://foitmer.uop.gr/sitisi

Περισσότερες πληροφορίες και σε αυτό το σύνδεσμο