ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία των πιο κάτω μαθημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί για την εβδομάδα 7/10/2019 μέχρι και 11/10/2019 λόγω εκκρεμούσης τη διαδικασίας πρόσληψης διδασκόντων

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κωδ.Μαθήματος

Π.Σ.

ΕΞΑΜ.

Μάθημα

Διδάσκοντες

Ημέρα

Ώρα

Αίθουσα

ΟΔΕ059

2014 - 2015 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020

5 & 7

ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 (ακαδ. εμπειρία)

Δευτέρα

15.00 - 18.00

Ι29

ΟΔΕ047

2014 - 2015 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020

5 & 7

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 (ακαδ. εμπειρία)

Τετάρτη

15.00 - 18.00

εργαστήριο Η/Υ

ΕΚΠ003

2014 - 2015 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020

5 & 7

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

 (ακαδ. εμπειρία)

Τετάρτη

15.00 - 18.00

Ι23

ΟΔ070

2014 - 2015 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020

5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

 (ακαδ. εμπειρία)

Τρίτη

11.00 - 14.00

ΝΚ2

ΟΔ026

2003 - 2009 2009 - 2010

Ε.Π.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 (ακαδ. εμπειρία)

Τρίτη

11.00 - 14.00

ΝΚ2

ΟΔ033

2009 - 2010

Ε.Π.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

 (ακαδ. εμπειρία)

Τρίτη

11.00 - 14.00

ΝΚ2

ΟΔΕ017

2003 - 2009

Ε.Π.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ (επιλογής)

 (ακαδ. εμπειρία)

Τρίτη

11.00 - 14.00

ΝΚ2

ΟΔ019

2003 - 2009 2009 - 2010

Ε.Π.

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 (ακαδ. εμπειρία)

Τρίτη

11.00 - 14.00

ΝΚ2

ΟΔΕ015

2009 - 2010

Ε.Π.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (επιλογής)

 (ακαδ. εμπειρία)

Τρίτη

11.00 - 14.00

ΝΚ2

ΜΑΕ070

2014 - 2015 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020

5 & 7

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

(ακαδ. εμπειρία)

Δευτέρα

15.00 - 18.00

ΝΚ3

ΟΔΕ058

2014 - 2015 2016 - 2017 2018 - 2019 2019 - 2020

5 & 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(ακαδ. εμπειρία)

Τετάρτη

15.00 - 18.00

ΝΚ2

                                      

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ