Σας ενημερώνουμε ότι έχουν παραληφθεί η κωδικοί πρόσβασης των πρωτοετών φοιτητών από τη Γραμματεία.

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο ΤΟΔΑ, να προσέλθουν στην Γραμματεία για να τους παραλάβουν κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 11.00 – 13.00.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, που έχουν κώλυμα αυτοπρόσωπης παρουσίας τους στο Τμήμα, μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω ΚΕΠ της περιοχής διαμονής τους.

Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να συμπληρώσουν μία αίτηση, στην οποία να ζητούν να τους σταλούν οι κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω φαξ, email, ταχυδρομικά (με currier και χρέωση παραλήπτη). Η αίτηση μπορεί να σταλεί στο φαξ: 2731089657.  Προσοχή: σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του φοιτητή.

Η Γραμματέας του Τμήματος