Κύριο Μενού (module)

logo

 

                

 

Επείγον !!!!

Παρακαλούμε πολύ δείτε προσεκτικά το ακόλουθο μήνυμα διότι αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών για την πρακτική άσκηση των φοιτητών που έκαναν το ακριβώς προηγούμενο διάστημα.

Προκειμένου να μπορούν οι φοιτητές να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση και να ολοκληρώνονται επιτυχώς οι πληρωμές τους, αλλά και παράλληλα να είμαστε συμβατικά εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του προγράμματος της πρακτικής άσκησης είναι απαραίτητο να υπάρχουν μεταξύ άλλων και τα εξής στοιχεία:

- Σύμβαση (Πρέπει να την έχετε ήδη στείλει).

- Δελτίο εισόδου , Δελτίο εξόδου (Τα συμπληρώνετε ηλεκτρονικά στο http://praktiki.uop.gr  και αφού τα εκτυπώσετε-υπογράψετε τα στέλνετε)

Για τα παραπάνω, πέραν από την ύπαρξή τους “ηλεκτρονικά” στο σύστημα της πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου πελοποννήσου υπάρχει η ανάγκη να υπάρχουν και σε έντυπη πρωτόπυπη μορφή, ενυπόγραφο από τους ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Θα πρέπει τα έντυπα να τυπωθούν, να υπογραφούν από τους φοιτητές και να αποσταλλούν στο τμήμα μαζί με τυχόν έγγραφα που δεν έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα Μέχρι την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 .

Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Οδηγίες συμπλήρωσης θα βρείτε σε αυτόν το σύνδεσμο