Κύριο Μενού (module)

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε σε ημερίδα που διοργανώνεται από τη Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τη συνεργασία και συμμετοχή του Ελληνικού Δικτύου Λύσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN Greece) με τίτλο «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» την Παρασκευή 01/12/2017.

Τίτλος Ημερίδας: «Κυκλική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα» Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 01-12-2017

Τόπος: Σπάρτη, Κεντρικό αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας ζωής, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Ώρα έναρξης: 13.00

Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ε Σ   Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Σ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης
Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, www.uop.gr


UN SDSN GREECE: Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, www.unsdsn.gr

Πρόγραμμα Ημερίδας