Κύριο Μενού (module)

Σπάρτη, 26/4/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ύλη κατατακτηρίων εξετάσεων 2018 – 2019

 

Με την απόφαση της 64ης Συνέλευσης (12ης ακαδ. έτους 2017 – 2018) του ΤΟΔΑ, οι υποψήφιοι προς κατάταξη φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019 θα εξεταστούν στα πιο κάτω γνωστικά αντικείμενα με την αντίστοιχη ύλη και προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Α) Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ύλη

 • Ο μάνατζερ, οι διοικητικές ικανότητες και η ανάπτυξή τους
 • Ηθικοί κανόνες και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διασφάλιση Ποιότητας
 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.
 • Δομή οργανισμού, ανασχεδιασμός και οργανωτική κουλτούρα.
 • Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Επιλογή, Κατάρτιση και ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Παρακίνηση, κλπ.).
 • Ηγεσία.
 • Επικοινωνία.
 • Ομαδική εργασία.
 • Έλεγχος και τεχνολογία πληροφοριών.
 • Διαχείριση αλλαγής.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 

Α) Διοίκηση επιχειρήσεων

Έκδοση: 1η έκδ./2012

Συγγραφείς: Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary

ISBN: 978-960-218-754-8

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

Β) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκδοση: 1/2013

Συγγραφείς: ΧΥΤΗΡΗΣ Σ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ISBN: 978-618-80635-9-4

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Β) Εισαγωγή στην Αθλητική Επιστήμη

Ύλη

 1. i. Ορισμός επιστήμης,
 2. ii. Βασικές αρχές επιστημών,
 • iii. Βασικές αρχές αθλητικής επιστήμης,
 1. iv. Τι είναι αθλητισμός.
 2. v. Ο αθλητισμός στη σύγχρονη εποχή και οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες.
 3. vi. Η οργάνωση του αθλητισμού.
 • vii. Διεθνείς φορείς οργάνωσης του αθλητισμού.
 • Η οργάνωση του αθλητισμού στην Ελλάδα.
 1. ix. Οι μορφές του αθλητισμού στην Ελλάδα.
 2. x. Ο άνθρωπος ως βιολογικό και κοινωνικό ον.
 3. xi. Αρχές και μέθοδοι της αθλητικής επιστήμης.
 • xii. Έρευνα στην αθλητική επιστήμη.
 • Το μέλλον της αθλητικής επιστημονικής έρευνας
 • Οι σπουδές της αθλητικής επιστήμης.
 1. xv. Διδακτική και μεθοδική της αθλητικής αγωγής.
 • Σκοπός και στόχοι της αθλητικής αγωγής .
 • Σύγχρονες θεωρίες της αθλητικής αγωγής.
 • Αγώνες και συστήματα αγώνων, προγραμματισμός, ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διεξαγωγή αγώνων.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις, προδιαγραφές εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων
 1. xx. Οι ελάχιστες ικανότητες και δεξιότητες. Το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης.

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 • Αυγερινός, Θ.,Κυπραίος, Γ. (2013). Ο Αθλητισμός ως Θεσμός. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
 • Αυγερινός, Θ.,Κυπραίος Γ. (2012). Διδακτική & Μεθοδική της αθλητικής αγωγής (φυσικής αγωγής). Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Γ) Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ύλη

 1. Ορισμός, βασικές έννοιες μάρκετινγκ, εξέλιξη του μάρκετινγκ σαν επιστήμη.
 2. Το περιβάλλον μάρκετινγκ.
 3. Προϊόντα και υπηρεσίες – ομοιότητες και διαφορές. Τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών και πως επηρεάζουν τη στρατηγική μάρκετινγκ.
 4. Η συμπεριφορά του καταναλωτή, πως τη διαχειριζόμαστε, πως την αναλύουμε.
 5. Τμηματοποίηση αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση.
 6. Ο ρόλος της έρευνας αγοράς στο Μάρκετινγκ.
 7. Η στρατηγική μάρκετινγκ και τα βασικά συστατικά της.
 8. Το μίγμα μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες.
 9. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 10. Διεθνές και ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στις υπηρεσίες.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών: Μάνατζμεντ, Στρατηγικές και Νέες Τεχνολογίες. Αυλωνίτης Γεώργιος, Γούναρης Σπύρος, Τσιότσου Ροδούλα, Broken Hill Publishers Ltd, Φεβρ. 2016. ISBN13 9789963258567
 • Principles of Services Marketing. Palmer, Adrian. McGraw-Hill Publishing Co., New York, latest edition
 • Services Marketing by Christopher Lovelock (2001), Prentice Hall, 4th ed.
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Πέτρος Μαλλιαρης, Εκδόσεις Σταμουλη 2012.
 • Βασικές αρχές Μάρκετινγκ: μια στρατηγική προσέγγιση. William Perreault, Jr., Joseph Cannon and Jerome McCarthy. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης - Νικόλαος Παπαβασιλείου. Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2012.
 • ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Όσα πρέπει να γνωρίζετε και δεν έχετε ρωτήσει, Δημήτρης Πασχαλούδης, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε, Αθήνα 2009
 • Βασικό Μάρκετινγκ – 2η έκδοση (2006), Βασίλειος Γαλάνης, Εκδόσεις Σταμούλη.
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Gary Armstrong & Philip Kotler, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε, 9η έκδοση, 2009.
 • Marketing: Concepts & Strategies Pride W. & Ferrell O., , Houghton Mifflin (2003), 12th ed
 • Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Kotler, P. , Prentice Hall, (latest edition)

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100  Σπάρτη) από 1 - 15 Νοεμβρίου 2018, με τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (διατίθεται ηλεκτρονικά εδώ)
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Βεβαίωση ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Σπάρτη. Το πρόγραμμα των κατατακτηρίων εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους.

Η Γραμματέας του Τμήματος

 

 

Άννα Παπαστρατάκου