Κύριο Μενού (module)

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα «Η διπλή σταδιοδρομία των Αθλητών – Το Ευρωπαϊκό Έργο AFTERMATCH». Η ημερίδα διοργανώνεται από το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού InterMediaKT στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “AFTERMATCH – Life Beyond Sport”. Το διακρατικό έργο πραγματοποιείται από την InterMediaKT, και έχει ως στόχο να αναδείξει τις «εγκάρσιες δεξιότητες» που αποκτούν οι αθλητές κατά την διάρκεια της αθλητικής τους σταδιοδρομίας, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία μετά τον αθλητισμό.

 

Εισηγητές – Ομιλητές:
O κ. Δημήτρης Γαργαλιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και εξωτερικός συνεργάτης της InterMediaKT για το έργο “AFTERMATCH”, θα παρουσιάσει σημαντικά ζητήματα για την διπλή καριέρα των αθλητών, εστιάζοντας στις δεξιότητες τις οποίες αποκτούν από την αθλητική τους σταδιοδρομία και πως μπορούν να τις μεταφέρουν στην μετέπειτα επαγγελματική τους απασχόληση.


Ο κ. Νικόλαος Ματσάνκος, μέλος της ομάδας της InterMediaKT, ερευνητής και εκπαιδευτής του AFTERMATCH, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της διακρατικής έρευνας του έργου σχετικά με την διπλή σταδιοδρομία των αθλητών που προέκυψαν από συνεντεύξεις με αθλητές, προπονητές, γυμναστές, εκπαιδευτικούς, εργοδότες και Υπευθύνους Ανθρώπινου Δυναμικού εταιριών. Επίσης, θα παρουσιάσει τα εκπαιδευτικά μοντέλα του προγράμματος, τα οποία περιέχουν χρήσιμα εργαλεία και μεθοδολογίες για την προώθηση των «εγκάρσιων δεξιοτήτων» των αθλητών στην επαγγελματική τους καριέρα.


Η ημερίδα απευθύνεται σε όλο το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, καθώς επίσης και στους σπουδαστές/στριες του τμήματος, που ενδιαφέρονται να μάθουν για την διπλή σταδιοδρομία των αθλητών.
Ευχαριστούμε πολύ τον Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, κ. Τραυλό Αντώνη και την Γραμματέα του τμήματος κα Παπαστρατάκου Άννα για την εξαιρετική συνεργασία μας, καθώς συνέβαλαν τα μέγιστα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ημερίδας.