Κύριο Μενού (module)

Η 11η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/6/2018.

Στην τελετή θα συμμετάσχουν οι φοιτητές που θα έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι έως και την 25/4/2018.

Για την ανακήρυξη ενός φοιτητή σε πτυχιούχο του Τμήματος απαιτείται:

  1. 1.Ολοκλήρωση των σπουδών του, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του
  2. 2.Κατάθεση πτυχιακής εργασίας στη Βιβλιοθήκη της Σχολής (σύμφωνα με τις υποδείξεις της Βιβλιοθήκης)
  3. 3.Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας
  4. 4.Αίτημα του φοιτητή, μέσω της υπηρεσίας studentweb, για ανακήρυξή του

 

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ