Κύριο Μενού (module)

Την τρίτη 22/5/2018 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Η/Υ συνάντηση των φοιτητών που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση με την κυρία Παναγιώτα Αντωνοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, μέλος της επιτροπής Π.Α. του ΤΟΔΑ.

Όσοι  φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη διαδικασία ή έχουν απορίες ,θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί της τα θέματα που τους απασχολούν.

Υπενθυμίζεται ότι στο σύνδεσμο https://praktiki.uop.gr/content/14030 υπάρχουν σχετικές οδηγίες καθώς και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσει ο φοιτητής και ο φορέας κατά τη διαδικασία της αίτησης, αλλά και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.