Κύριο Μενού (module)

Οι πιο κάτω αναφερόμενοι ανακηρυχθέντες φοιτητές ΤΟΔΑ μπορούν να συμμετέχουν στην τελετή ορκωμοσίας πτυχιούχων του Τμήματος την Παρασκευή 29/6/2018 και ώρα 18.00 μ.μ. στο χώρο του Αμφιθεάτρου της Σχολής (Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, Σπάρτη).

 

Οι εν λόγω φοιτητές παρακαλούνται να προσέλθουν στο χώρο του κτιρίου την Παρασκευή 29/6/2018 και ώρα 16.30 μ.μ. για να προετοιμαστούν για την τελετή.

Για την παραλαβή του πτυχίου απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και η παράδοση της Ακαδημαϊκής – Φοιτητικής τους ταυτότητας (ΠΑΣΟ) στη Γραμματεία.

 

Φοιτητές προς ορκωμοσία 2018:

6062200600028

6062200800004

6062200900007

6062200900018

6062200900031

6062200900069

6062200900112

6062201000004

6062201000008

6062201000009

6062201000010

6062201000030

6062201000044

6062201000055

6062201000058

6062201000091

6062201000097

6062201000100

6062201100006

6062201100018

6062201100021

6062201100033

6062201100039

6062201100040

6062201100042

6062201100050

6062201100086

6062201200004

6062201200014

6062201200025

6062201200036

6062201200039

6062201200047

6062201200058

6062201200059

6062201200061

6062201200064

6062201200068

6062201200076

6062201200082

6062201200086

6062201200090

6062201200096

6062201200101

6062201200108

6062201200118

6062201200127

6062201200134

6062201300012

6062201300013

6062201300023

6062201300026

6062201300028

6062201300031

6062201300033

6062201300042

6062201300048

6062201300067

6062201300089

6062201300106

6062201300109

6062201300115

6062201400156

6062201400158

6062201400163

 

Από τη Γραμματεία ΤΟΔΑ