Κύριο Μενού (module)

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω έντονων καιρικών συνθηκών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Αττική, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες συνεντεύξεις  για το Σάββατο 29/09/2018. Οι συνεντεύξεις για το ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων» θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση SKYPE στις 9 Οκτωβρίου ημέρα Τρίτη καθ’  όλη την διάρκεια της ημέρας.    

Θα ενημερωθείτε σχετικά με την διαδικασία συνεντεύξεων και το χρόνο-προγραμματισμό την επομένη εβδομάδα.