Κύριο Μενού (module)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς, έχοντας υπόψη μου:

 

α) τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4485/2017

β) το κεφάλαιο 7 του από 2018 εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

γ) τις διατάξεις των παρ. 5α και 22α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011

δ) τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992

ε) το άρθρο 1 παρ. 4 ΙΙ εδαφ. στ. του Π.Δ. 160/2008

στ) το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 3 του ν. 1566/1985

 

ΠΡΟΣΚΑΛΩ

 

τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που μετέχουν στη Συνέλευσή του να προβούν στην εκλογή Διευθυντή του Εργαστηρίου ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με άμεση και μυστική ψηφοφορία την Πέμπτη 20/12/2018 από ώρα 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ..

Η διαδικασία των εκλογών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ι23 στο ισόγειο της έδρας του ΤΟΔΑ (Λεωφ. Ε. & Σ. Βαλιώτη και Πλαταιών, 23100 Σπάρτη).

 

 

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση σε αρχείο PDF

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

 

Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς