Κύριο Μενού (module)

Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΟΔΑ ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων των πτυχιακών εργασιών των φοιτητών του Τμήματος, το οποίο διατίθεται στο σύνδεσμο: http://195.251.113.134/formtools/modules/form_builder/published/Aitisi_ptyxiakis_xoris_epibleponta.php

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές 7ου και μεγαλύτερων εξαμήνων (που δεν έχουν καταθέσει έως σήμερα αίτηση για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία) θα καταχωρούν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα που προβάλλεται στον πιο πάνω σύνδεσμο.

Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέγουν (κατά προτεραιότητα) ένα από τα επιστημονικά πεδία (έως και 3 πεδία) του ΤΟΔΑ στα οποία επιθυμούν να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Επίσης, θα μπορούν (κατά προτεραιότητα) να προτείνουν το θέμα της πτυχιακής εργασίας που θέλουν να εκπονήσουν.

Τις ηλεκτρονικές αιτήσεις θα τις διαχειρίζεται 3μελής επιτροπή, η οποία θα εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος το οριστικό θέμα και τον επιβλέποντα της πτυχιακής εργασίας του κάθε φοιτητή, αφού λάβει υπόψη της τις προτιμήσεις των φοιτητών.

Η επιτροπή θα δέχεται τα ηλεκτρονικά σας αιτήματα έως και την Παρασκευή 31/12/2018.

 

Οι φοιτητές θα ενημερωθούν για το οριστικό θέμα το οποίο θα εκπονήσουν και για τον επιβλέποντα της πτυχιακής τους εργασίας μέσω της ηλεκτρονικής τους καρτέλας studentweb ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΟΔΑ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος προβλέπει την έναρξη της εκπόνησης πτυχιακής εργασίας κατά το χειμερινό (7ο) εξάμηνο σπουδών του κάθε φοιτητή, η διαδικασία δήλωσης θέματος πτυχιακής εργασίας δεν θα επαναληφθεί κατά το εαρινό εξάμηνο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων Πτυχιακών Εργασιών.

Η Γραμματέας

 

Άννα Παπαστρατάκου