Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 3/5/2019 ξεκινάει η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων η
οποία θα διαρκέσει μέχρι και την 19/5/2019.
Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη δήλωση των μαθημάτων στα οποία
επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2018 – 2019 μέσω της
υπηρεσίας studentweb που θα βρείτε στο σύνδεσμο

https://e-secretary.uop.gr/unistudent/login.asp?mnuID=student&autologoff=1
Οι φοιτητές 4 ου ή και μεγαλύτερων ετών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία έως
και οκτώ (8) συνολικά μαθημάτων, στα οποία έχουν προβιβάσιμο βαθμό, οφείλουν να
υποβάλλουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του ΤΟΔΑ κατά την πιο πάνω προθεσμία και
κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα (π.χ. δεν εμφανίζεται κάποιο μάθημα
προς δήλωση) μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη Γραμματεία κατά τις ημέρες και
ώρες εξυπηρέτησης κοινού.
Οι (επί πτυχίω) φοιτητές 9 ου εξαμήνου και μεγαλύτερων μπορούν να εξεταστούν στα
μαθήματα που διδάχθηκαν τόσο στα χειμερινά όσο και στα εαρινά εξάμηνα σπουδών τους
(διπλή εξεταστική).

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η Γραμματεία ΤΟΔΑ